Publikacje

Niezależnie od tego, czy powstały w Centrum Tłumaczeń, sieci agencji UE czy instytucjach UE, te publikacje dają wgląd w usługi językowe Centrum, sieć agencji UE, współpracę międzyinstytucjonalną oraz inne tematy związane z językami i UE.

Automatic translation & light post-editing

EN

Writing for machine translation

EN

The Translation Centre, your partner for multilingual communication

EN

Zostańcie w domu - ratujcie życie swoje i innych!

Transcription - From speech to text

EN

Modularising Translation - Paste ’n’ Go and Automatic Translation

EN

Subtitling – Increase your audience

EN

Language consultancy - A bespoke service

EN

Transcription service in brief

EN

Writing for translation

EN FR

EU Agencies working for you

EN

Editing - Investing in quality

EN

Revision - Investing in quality

EN

Terminology - Investing in quality

EN

IATE, the EU terminology database for any user looking for the right term

EN

The Translation Centre's multilingual practice

EN