Prokuratura Europejska

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Europejski Urząd ds. Pracy

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N)

Europejska Agencja Leków

Agencja Wsparcia BEREC

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Agencja Środowiska

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Obrony

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Europejska Agencja Chemikaliów

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób