Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC)

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Research Centre