Centrum Tłumaczeń kieruje zarząd. Personel Centrum (z siedzibą w Luksemburgu) wykonuje bieżącą działalność, którą nadzoruje dyrektor.