Ca agenție a Uniunii Europene, Centrul poate lansa proceduri de ofertare și proceduri negociate pentru a achiziționa servicii și bunuri de la furnizori externi. Centrul respectă dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene și directivele relevante referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice.

Furnizorii externi interesați sunt invitați să consulte site-ul Centrului și baza de date interinstituțională TED (Tenders Electronic Daily) în mod regulat pentru a fi informați cu privire la lansarea procedurilor de ofertare și la procedurile negociate.