Image
Fluxul de lucru al Centrului

Cum tratează Centrul cererile clienților?

Centrul de Traduceri răspunde zilnic provocării de a furniza traduceri de înaltă calitate în toate combinațiile de limbi solicitate, la termenele convenite. Pentru a asigura o cât mai bună fluiditate în tratarea cererilor, în decursul anilor ne-am optimizat fluxul de traducere. De la tratarea cererilor primite până la predare și primirea de feedback din partea clientului, fluxul de lucru cuprinde diferite etape:

1. Primirea cererilor

Secția Gestionarea fluxului de lucru (SGFL) urmărește toate cererile primite prin portalul eCdT pentru clienți. Aceasta verifică conformitatea fișierelor cu documentul-sursă – limba, numărul de pagini și formatul – , verifică serviciul solicitat, precum și termenul și limba-țintă (limbile-țintă) dorită (dorite).

2. Preprocesarea

SGFL se asigură că fișierele-sursă originale nu au probleme de punere în pagină, strânge materialele de referință relevante, extrage din memoriile de traducere conținutul reutilizabil și pune la dispoziție toate fișierele de lucru și resursele lingvistice și terminologice.

3. Traducerea

După încheierea etapei de preprocesare – și în funcție de rezultatele obținute – SGFL decide dacă lucrarea trebuie atribuită traducătorilor interni sau trebuie externalizată în rețeaua de traducători externi specializați a Centrului. SGFL atribuie lucrări traducătorilor în funcție de specializare, competențe și limba maternă. Criteriile de externalizare iau în considerare volumul de lucru intern, gradul de confidențialitate, domeniul și mărimea documentului. Dacă documentul este externalizat, SGFL se poate baza pe contractele-cadru relevante încheiate cu furnizorii externi și poate să apeleze și la contractanți externi specializați, în funcție de domeniu și combinația lingvistică.

4. Asistența oferită de coordonatorul de clienți/SGFL

Traducătorii pot solicita sprijinul coordonatorilor de clienți ai Centrului, care sunt numiți din rândul colegilor lor, pentru a clarifica cu clientul chestiunile lingvistice generale. Chestiunile de natură lingvistică sau de conținut care apar pe parcursul procesului de traducere în contextul unor cereri specifice sunt direcționate către SGFL, iar aceasta contactează persoana care a trimis cererea din partea clientului, în vederea obținerii de clarificări.

5. Procesarea intermediară

Toate aspectele tehnice ale documentelor procesate de traducătorii externi sunt verificate de SFGL.

6. Controlul calității

Toate documentele sunt controlate din punct de vedere al calității de către traducătorii interni ai Centrului. Traducerile externalizate sunt revizuite de traducătorii noștri interni, care trebuie să completeze o fișă de evaluare cu privire la calitatea lucrării traducătorului extern, în conformitate cu clauzele din contractele-cadru și condițiile generale pentru servicii lingvistice ale Centrului. Traducerile efectuate de traducătorii interni sunt verificate de un alt traducător din cadrul grupului lingvistic relevant.

7. Postprocesarea

SGFLS verifică integralitatea documentelor și adaptează punerea în pagină, dacă este necesar. De asemenea, SGFL verifică integralitatea și aspectul fișierelor care urmează a fi predate clienților prin încărcare pe web, le corectează și le încarcă.

8. Predarea

SGFL se asigură că documentul este predat clientului la termenul stabilit.

9. Solicitarea versiunilor corectate (CVR-uri)

SGFL analizează fiecare solicitare de versiune corectată (CVR), pentru a stabili dacă necesită contribuția traducătorului sau o intervenție tehnică. Dacă se impune corectura lingvistică, departamentul Traduceri analizează CVR-ul, face corectura necesară și pregătește versiunea finală pe care SFGL o transmite clientului, împreună cu răspunsul traducătorului.