Redactarea textelor sursă

Redactarea înseamnă verificarea lingvistică a unui text, pentru a asigura respectarea regulilor gramaticale, de punctuație și de ortografie ale limbii sursă. Redactorul este cel care corectează greșelile de gramatică, de punctuație și de ortografie. În cazul în care redactorul consideră că ar putea fi îmbunătățită calitatea lingvistică a textului, în ceea ce privește claritatea și inteligibilitatea, acesta va adăuga un comentariu la textul în cauză, făcând o sugestie de îmbunătățire. Nu este datoria redactorului să depisteze sau să corecteze erorile sau problemele legate de conținutul textului. Totuși, în cazul în care redactorul depistează posibile probleme legate de conținut, acesta le va evidenția în cadrul textului. Rămâne la latitudinea clientului să evalueze pertinența tuturor comentariilor și să ia măsurile corespunzătoare. Redactorul nu va corecta deficiențele care țin de formatul sau de așezarea în pagină a textului.