Revizia traducerilor

Revizie înseamnă verificarea unei traduceri din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea textelor sursă și țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Centrul oferă servicii de revizie a documentelor traduse. Totuși, în cazul în care pe parcursul reviziei traducătorul intern consideră că textul de revizuit trebuie reformulat în mod substanțial, Centrul poate să refuze efectuarea reviziei și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere, în locul celei de modificare.