Departamentul Servicii instituționale oferă sprijin administrativ și tehnic în domeniul resurselor umane, al afacerilor juridice și al procedurilor de ofertare.

Secția Afaceri juridice și achiziții publice

Secția Afaceri juridice și achiziții publice gestionează toate aspectele juridice care pot apărea în cursul operațiunilor zilnice ale Centrului de Traduceri. Secția reprezintă Centrul la reuniunile interinstituționale pe teme care intră în sfera sa de competență și în litigii (de exemplu, cauze în fața CJUE). Este responsabilă de tratarea anchetelor Ombudsmanului adresate Centrului de Traduceri și acționează în calitate de consilier juridic al conducerii Centrului. Secția Afaceri juridice și achiziții publice organizează procedurile de achiziții ale Centrului. În plus, secția redactează și gestionează acordurile contractuale dintre Centru și clienții săi, precum și contractele aferente (de exemplu, acte adiționale).  

În cele din urmă, din secție fac parte, de asemenea, echipa EU Sign și corespondentul antifraudă. 

Secția Resurse umane și sprijinirea personalului

Secția Resurse umane și sprijinirea personalului elaborează, coordonează și pune în aplicare politicile de resurse umane și oferă asistență și consiliere conducerii Centrului și membrilor personalului în acest domeniu. Celălalt rol principal al său este legat de selectarea, recrutarea și dezvoltarea profesională a angajaților și a stagiarilor (formare, gestionarea competențelor, evaluări și promovare). Totodată, secția se ocupă de aspectele bugetare și financiare legate de cheltuielile de personal.