Benoît Vitale
Benoît Vitale, director interimar al Centrului de Traduceri din ianuarie 2019

Directorul Centrului de Traduceri este reprezentantul legal al agenției și răspunde în fața Consiliului de administrație al Centrului. Directorul se ocupă de conducerea și administrarea Centrului și are următoarele responsabilități principale:

  • pregătirea și punerea în aplicare a programului de lucru, a bugetului și a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;
  • îndeplinirea atribuțiilor care îi revin Centrului;
  • activitățile administrative curente;
  • toate chestiunile legate de personal.

Directorul este asistat de personalul Centrului din diversele departamente și secții, după cum se vede în organigramă.

Directorul are în subordine directă secția Contabilitate, responsabilul local cu securitatea informatică și secția Relații externe și comunicare.

Secția Contabilitate

Contabilul Centrului este numit de Consiliul de administrație și este independent în exercitarea atribuțiilor sale. Contabilul și echipa sa răspund de gestionarea veniturilor, a cheltuielilor și a conturilor în conformitate cu normele și reglementările din domeniu. Contabilul este însărcinat cu gestiunea trezoreriei și cu demersurile de facturare aferente activităților Centrului. În vederea îndeplinirii acestor sarcini, contabilul colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Curtea de Conturi Europeană și cu auditorii externi.

Responsabilul local cu securitatea informatică

Sarcina responsabilului local cu securitatea informatică este de a asigura compatibilitatea sistemelor informatice ale Centrului cu standardele relevante de securitate.

Secția Relații externe și comunicare

Secția Relații externe și comunicare asigură legătura cu clienții Centrului în scopul de a identifica nevoile acestora și de a le evalua gradul de satisfacție. Aceasta se realizează prin vizitarea periodică a clienților și prin sondaje regulate.

În colaborare cu clienții, secția organizează sesiuni de formare, ateliere și prezentări destinate traducătorilor Centrului, în vederea extinderii cunoștințelor acestora despre domeniile de activitate și procedurile extrem de specializate ale clienților. În mod similar, secția organizează și prezentări dedicate clienților, pentru o mai bună înțelegere a rolului și a serviciilor Centrului.

Aceeași secție răspunde de comunicarea la nivel intern și extern. Ea difuzează informații prin intermediul unor note informative periodice publicate pe intranetul Centrului, pe site și pe Portalul clienților. Secția pregătește și coordonează publicații specifice, de exemplu raportul anual de activitate și raportul „Aspecte remarcabile ale anului”, precum și o serie de broșuri și buletine informative. Tot ea organizează diverse evenimente de promovare a multilingvismului.

CV-ul directorului

Declarația de interese a directorului