Cum îmi pot depune candidatura pentru un post în cadrul Centrului de Traduceri?

În general, Centrul are nevoie de personal calificat cu experiență și cunoștințe specifice pentru majoritatea activităților sale, în special în domeniile legate de activitatea sa principală de traducere.

Informații relevante în acest sens sunt disponibile pe pagina Posturi vacante de pe site-ul Centrului.

Posturile vacante pot fi publicate la nivel intern sau extern.

Cum îmi pot depune candidatura pentru un post de agent temporar?

Centrul angajează personal temporar pe posturi pe termen lung pentru a desfășura activități cu caracter permanent.

Dispozițiile de punere în aplicare stabilesc în detaliu toate obligațiile și responsabilitățile Centrului și comitetelor de selecție în ceea ce privește procedurile de selecție, indiferent dacă acestea sunt organizate cu asistența deplină sau limitată a Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Faceți clic aici pentru mai multe informații despre sistemul de depunere a candidaturilor on-line „E‑Recruitment”.

Îmi pot depune candidatura pentru un post de funcționar?

Concursurile pentru funcționari se desfășoară în conformitate cu anexa III la Statutul funcționarilor.

Secția Resurse umane utilizează vademecumul pentru comisiile de evaluare și comitetele de selecție, care prezintă pe scurt toate principiile și practicile relevante și care este elaborat în scopul ghidării comisiilor de evaluare în activitatea și deciziile acestora.

Până în prezent, Centrul a organizat concursuri interne fie pentru profiluri generale, fie pentru profiluri specifice, pentru întocmirea de liste de rezervă din care Centrul să poată recruta.

Aceste concursuri se adresează exclusiv personalului care lucrează deja în cadrul Centrului de Traduceri.

Cum îmi pot depune candidatura pentru un post de agent contractual?

Politica Centrului este de a recruta personal contractual:

  • pentru a consolida capacitatea funcțiilor auxiliare pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cu durată limitată;
  • pentru a înlocui funcționarii/personalul temporar [fie administratori (AD), fie asistenți (AST)] care se află în concediu de maternitate, concediu medical, concediu pentru creșterea copilului sau din motive familiale sau care lucrează cu normă parțială.