Departamentul Finanțe și logistică oferă sprijin administrativ și tehnic în domeniile bugetar, financiar, al planificării strategice, logisticii și securității.

Secția Finanțe și planificare strategică

Secția Finanțe și planificare strategică asigură funcționarea corespunzătoare a gestiunii financiare, performanței, operațiunilor strategice și de planificare ale Centrului și conformitatea acestora cu normele și reglementările aplicabile. Coordonează întocmirea și urmărirea bugetului Centrului și menține legături strânse cu clienții acestuia în vederea introducerii prognozelor bugetare în linia bugetară a veniturilor Centrului. Secția este responsabilă de verificarea ex-ante și ex-post a tranzacțiilor financiare ale Centrului. Secția pregătește și implementează strategia multianuală a Centrului și programele de activitate multianuale și coordonează redactarea Raportului anual de activitate. Asigură gestionarea modelelor de costuri, a calității și a performanței Centrului.

Secția Logistică și securitate

Secția Logistică și securitate asigură protecția adecvată a personalului, a datelor, a clădirilor și a echipamentelor Centrului împotriva riscurilor la adresa securității, precum și aplicarea deplină a normelor de securitate și sănătate. Secția gestionează bunurile mobile și imobile și oferă sprijin și asistență la nevoile și solicitările personalului, având ca scop final asigurarea unui nivel optim al stării de bine și al standardelor de servicii la sediul Centrului. Secția este responsabilă de pregătirea bugetului și de monitorizarea procedurilor bugetare pentru toate contractele legate de infrastructură și securitate. Pentru a preveni și a atenua efectele unui eveniment rar de perturbare majoră a operațiunilor Centrului, secția Logistică și securitate coordonează sistemul de gestionare a continuității activității. Centrul recunoaște importanța unui management de mediu proactiv și a unor practici durabile și, în întreaga secție, pune în aplicare și promovează măsuri ecologice în paralel cu sensibilizarea personalului cu privire la aspecte conexe.