Centrul de Traduceri este condus de un Consiliu de administrație. Activitățile sale curente sunt realizate de membrii personalului, la sediul său din Luxemburg, și sunt supravegheate de directorul Centrului.