DE PESTE 25 DE ANI ÎN SLUJBA MULTILINGVISMULUI

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene este o agenție a Uniunii Europene. A fost înființat la Luxemburg în anul 1994, iar misiunea sa principală este de a furniza servicii de traducere și servicii lingvistice conexe celorlalte agenții descentralizate ale UE. De asemenea, Centrul poate oferi asistență acelor instituții și organisme ale UE care dispun de servicii de traducere proprii, atunci când volumul lor de muncă este excesiv sau pentru proiecte specifice. În total, Centrul traduce pentru 70 de clienți. La sfârșitul anului 2020, personalul era format din 220 de membri, incluzând funcționari, agenți temporari și personal contractual.

Centrul s-a dezvoltat constant, în paralel cu creșterea numărului de limbi oficiale ale Uniunii Europene și a numărului de clienți din domenii foarte specializate. De-a lungul timpului, Centrul a dobândit o experiență considerabilă, răspunzând nevoilor specifice ale clienților săi cu privire la tipul de servicii oferite, formatul fișierelor, termenele de predare, domeniile de specializare sau numeroasele combinații lingvistice (aproximativ 750).

A doua misiune a Centrului constă în participarea la cooperarea interinstituțională la nivelul UE, cu scopul de a raționaliza metodele de lucru și de a realiza economii de scară la toate nivelurile. De asemenea, începând din 2003, Centrul de Traduceri dezvoltă și administrează IATE, baza de date terminologică interinstituțională, în numele partenerilor săi instituționali.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

La 28 noiembrie 1994, Consiliul Uniunii Europene adoptă Regulamentul (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri.

1995
 
Primul președinte al Consiliului de administrație
Edouard Brackeniers 
octombrie 1995 - decembrie 1996
În 1995 este adoptat un regulament de modificare, cu scopul de a extinde portofoliul de clienți și de a conferi Centrului un rol în cooperarea interinstituțională.
Primul director al Centrului
Francisco De Vicente 
octombrie 1995 – ianuarie 2005

11

limbi oficiale ale UE

20 000

de pagini traduse

7

clienți

 
1997
A doua președintă a Consiliului de administrație
Colette Flesch 
ianuarie 1997- iunie 1999
Centrul se mută din birourile aflate în centrul orașului Luxemburg și se instalează în clădirea Nouvel Hémicycle din cartierul Kirchberg (Luxemburg), unde se află majoritatea instituțiilor UE.
1998
 

200 000

de pagini traduse

12

clienți

 
 
1999
 
Al treilea președinte al Consiliului de administrație
Brian McCluskey 
iulie 1999 - iunie 2002
2001
 
Este lansat Flosys, un instrument IT de ultimă generație dezvoltat în cadrul Centrului, care gestionează întregul flux al activității de traducere – din momentul în care clientul trimite un document Centrului și până la livrarea versiunilor traduse ale documentului respectiv.
Centrul lansează programul Nemo de gestionare a procesului de traducere a mărcilor comunitare.
 
 
2002
Al patrulea președinte al Consiliului de administrație
Michel Vanden Abeele 
iulie 2002 - iunie 2003

1 000 000

de pagini traduse

2003
 
Fundația Europeană pentru Managementul Calității (EFQM) recunoaște „angajamentul Centrului față de excelența în Europa”.
Centrul este desemnat inițiator și administrator al proiectului IATE (InterActive Terminology for Europe - Terminologie Interactivă pentru Europa), baza de date terminologică comună a tuturor instituțiilor/organismelor Uniunii Europene.
 
 
2004
Al cincilea președinte al Consiliului de administrație
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
ianuarie 2004 - aprilie 2010

20

de limbi oficiale ale UE

 
Valul de aderări la Uniunea Europeană din 2004, care aproape că dublează numărul de limbi oficiale ale Uniunii (de la 11 la 20), marchează începutul unei noi ere pentru Centrul de Traduceri.
2005
 
Director interimar
Marie-Anne Fernández Suárez 
februarie 2005 – aprilie 2006
Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a existenței sale, Centrul organizează conferința intitulată „Multilingvism cu orice preț”.
 
 
2006
 
Al doilea director al Centrului
Gailė Dagilienė 
mai 2006- septembrie 2013 
2007
 
Centrul își adaugă în portofoliu alte câteva limbi oficiale ale Uniunii Europene odată cu aderarea Bulgariei și a României la UE și cu adoptarea limbii irlandeze ca limbă oficială a Uniunii, deși aceasta face obiectul unei derogări.
Baza de date terminologică interinstituțională a Uniunii Europene, IATE, este pusă la dispoziția publicului larg.
Vizita comisarului european pentru multilingvism, Leonard Orban.

23

de limbi oficiale ale UE

 
2010
 
Centrul organizează conferința intitulată „Limba Europei. Traduceri pentru UE” cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a existenței sale.
Centrul înlocuiește instrumentul Nemo cu fluxul de lucru Tr@Mark pentru gestionarea procesului de traducere a mărcilor comunitare.
2011
 
Centrul lansează ECHA-term, o bază de date terminologică multilingvă online, dezvoltată pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice.
Al șaselea președinte al Consiliului de administrație
Rytis Martikonis 
februarie 2011 - februarie 2022
 
2013

8 000 000

de pagini traduse

24

de limbi oficiale ale UE,
inclusiv croata

Director interimar
Marie-Anne Fernández Suárez 
noiembrie 2013 – iulie 2015 
Centrul se mută la sediul actual din clădirea Drosbach, situată în orașul Luxemburg, și încheie un acord privind sediul său cu Marele Ducat al Luxemburgului.
2015
 
Director interimar
Benoît Vitale
august 2015 – decembrie 2015

9 000 000

de pagini traduse

61

de clienți

 
2016
 
Al treilea director al Centrului
Máire Killoran
ianuarie 2016 – decembrie 2018 
Centrul lansează eCdT, noul sistem special conceput pentru gestionarea fluxului activității de traducere, care înlocuiește sistemul anterior, Flosys.
2017
 
Studiu privind Centrul de Traduceri ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele UE. Studiul confirmă rațiunea de a fi a Centrului. 
 
 
2018

65

de clienți

Lansarea unei versiuni complet noi a bazei de date terminologice IATE 
Adoptarea unei abordări strategice și a unui plan de transformare bienal  
Centrul stabilește un program de cooperare pe doi ani cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), pentru dezvoltarea de noi servicii lingvistice și optimizarea proceselor legate de activitatea sa principală, cu scopul de a spori eficiența și de a îmbunătăți experiența clienților. 
2019
 

12 800 000

de pagini traduse

68

de clienți

Director interimar
Benoît Vitale
ianuarie 2019 – ianuarie 2022
Centrul începe punerea în aplicare a planului de transformare bienal. 
 
2020
Centrul finalizează punerea în aplicare a planului de transformare, lansând servicii, procese și instrumente noi.

13 400 000

de pagini traduse

69

de clienți

2021
 
 
Centrul lansează o gamă întreagă de servicii noi: traducere automată, traducere automată personalizată, transcriere automată, traducere tip „paste ‘n’ go”, post-editare ușoară.  
 
2022
Al șaptelea președinte al Consiliului de administrație
Christos Ellinides 
martie 2022 - prezent
Al patrulea director al Centrului
Ildikó Horváth
februarie 2022 – până în prezent

70

de clienți

2023
 

73

de clienți

Centrul lansează strategia sa unică în domeniul traducerilor automate multimotor (TAM).