EU Agencies Network logo

Centrul de Traduceri este membru al rețelei agențiilor UE. Agențiile UE au fost înființate de statele membre și de instituțiile UE în vederea furnizării de servicii valoroase diferitelor sectoare de activitate și cetățenilor, precum și în vederea realizării de sarcini juridice, tehnice sau științifice specifice. Aceste activități vin în sprijinul diferitelor sectoare din întreaga Europă și oferă recomandări bazate pe date concrete care contribuie la formularea unor politici și acte legislative avizate atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Agențiile UE aduc un plus de valoare prin promovarea împărtășirii informațiilor și a experiențelor și prin furnizarea de servicii tehnice în domenii care influențează viețile celor 500 de milioane de cetățeni ai Europei (sursa: prima pagină a platformei extranet a rețelei agențiilor UE).