European Parliament - Directorate-General for Communication

Parlamentul European – Direcția Generală Traduceri

Consiliul Uniunii Europene

Comisia Europeană – Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri

Comisia Europeană – Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Comisia Europeană – Direcția Generală Traduceri

Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Conturi Europeană

Banca Centrală Europeană