Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa

Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC)

Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3

Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății”

Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat

Întreprinderea comună „Fusion for Energy”

Întreprinderea comună pentru o aviație curată

Joint Research Centre