Curtea unică în materie de brevete

Banca Europeană de Investiții

Ombudsmanul European

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Școala Europeană Luxemburg II

Biroul secretarului general al Școlilor europene