Jazykové poradenstvo

Jazyková poradenstvo spočíva v analýze jazykových potrieb zákazníka v záujme vývoja riešení, ktoré optimalizujú proces prekladu. Patrí sem podpora pri vypracúvaní dokumentov alebo analýza pracovného toku dokumentov, resp. analýza osobitných projektov. Objem prác spojených s poskytovaním tejto služby vo veľkej miere závisí od zložitosti každej zákazky.