Titulkovanie

Ide o textové zobrazenie hovoreného jazyka vo videu tak, aby sa umožnila interpretácia textu na obrazovke. Táto služba môže zahŕňať tzv. spotting (časovanie titulkov), čiže synchronizáciu titulkov s videom. Ponúkame titulkovanie buď iba v zdrojovom jazyku, alebo v jednom, či viacerých cieľových jazykoch spolu s časovými kódmi, ktoré určujú, kedy presne sa má titulok zobraziť a ako dlho má byť na obrazovke viditeľný.