Ako sa môžem uchádzať o zamestnanie v prekladateľskom stredisku?

Stredisko potrebuje kvalifikovaných zamestnancov so špecializáciou a skúsenosťami pre väčšinu svojich činností, najmä v oblasti týkajúcej sa jeho hlavnej činnosti, t. j. prekladov.

Príslušné informácie nájdete na internetovej stránke strediska v časti voľné miesta.

Oznámenia o voľných pracovných miestach môžu byť uverejnené interne alebo externe.

Ako sa môžem uchádzať o miesto dočasného zamestnanca?

Na vykonávanie činností trvalej povahy prekladateľské stredisko dlhodobo zamestnáva dočasných zamestnancov.

Podrobné informácie o všetkých povinnostiach a zodpovednostiach strediska a výberových komisií, pokiaľ ide výberové konania, bez ohľadu na to, či sú organizované úplne alebo čiastočne v spolupráci s Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO), sú uvedené vo vykonávacích predpisoch.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o systéme podávania žiadostí on-line e-recruitment, kliknite sem

Môžem sa uchádzať o miesto úradníka?

Na výberové konania na miesta úradníkov sa vzťahuje príloha III k služobnému poriadku.

Oddelenie ľudských zdrojov používa Príručku pre výberové poroty a komisie (Vade Mecum for Selection Boards and Selection Committees), ktorá obsahuje zhrnutie všetkých príslušných zásad a postupov a jej cieľom je pomáhať členom výberových komisií pri ich práci a prijímaní rozhodnutí.

Stredisko doteraz organizovalo interné výberové konania buď na pozície všeobecného charakteru alebo na konkrétne pracovné miesta, ktorých cieľom bolo zostaviť rezervné zoznamy uchádzačov na pokrytie prípadnej potreby nových zamestnancov.

Tieto výberové konania sú otvorené len pre súčasných zamestnancov prekladateľského strediska.

Ako sa môžem uchádzať o miesto zmluvného zamestnanca?

Stratégiou strediska je prijímať zmluvných zamestnancov:

  • na posilňovanie kapacít na podporu pri dočasných projektoch,
  • na zastupovanie úradníkov/dočasných zamestnancov (či už administrátorov (AD) alebo asistentov (AST)), ktorí sú na materskej, rodičovskej alebo rodinnej dovolenke, resp. pracujú na čiastočný úväzok.