CHIEF ACCOUNTING OFFICER (AD8-AD10)

Inter-Agency Mobility Značka CDT/IAM/AD/20/02 - Dátum uverejnenia: 06/02/2020 - Dátum uzávierky: 06/03/2020 Luxembourg

Only intended for Temporary Staff from all the Union agencies

CHIEF ACCOUNTING OFFICER (AD8-AD10)

Interinstitutional publication Značka CDT/01/20 - Dátum uverejnenia: 06/02/2020 - Dátum uzávierky: 06/03/2020 Luxembourg

Human Resources Assistant (AST3-AST5)

Inter-Agency Mobility Značka CDT/IAM/AST/20/01 - Dátum uverejnenia: 14/01/2020 - Dátum uzávierky: 20/02/2020 Luxembourg

Only intended for Temporary Staff from all the Union agencies

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.