Kariéra v prekladateľskom stredisku umožňuje úspešným uchádzačom pracovať v multikultúrnom prostredí pre agentúru EÚ,  ktorá svojim klientom poskytuje preklad a súvisiace jazykové služby, čím podporuje účinnú komunikáciu so všetkými európskymi občanmi v ich vlastnom jazyku.

Prekladateľské stredisko robí nábor zamestnancov predovšetkým prostredníctvom výberových konaní na miesta dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Aktuálne oznamy o voľných pracovných miestach sú uvedené v dolnej časti tejto stránky.

Kancelárie strediska sa nachádzajú v Luxemburgu (pozrite si video o pracovných a životných podmienkach v Luxembursku).

Ponúkate jazykové služby a chceli by ste s nami spolupracovať?

Vo všeobecnosti spolupracujeme s externými prekladateľskými agentúrami a profesionálnymi prekladateľmi na základe rámcových zmlúv uzatvorených po výberovom konaní v nadväznosti na výzvu na predkladanie ponúk. Zoznam výziev na predkladanie ponúk je uvedený na našom webovom sídle v časti: Verejné obstarávanie.

Oddelenie riadenia pracovných postupov, ktoré zabezpečuje využívanie externých zdrojov, niekedy objednáva externé jazykové služby prostredníctvom konkrétnych zmlúv. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si naše webové sídlo: Máte záujem o spoluprácu?

Aktuálne oznamy o voľných pracovných miestach

Internal publication CDT-02-2024 - Head of Language Section

Internal publication CDT-02-2024Publication date: Closing date: Luxembourg