Technický pracovník v oblasti prekladu

Contract Agent Značka CDT-ACIII-2016/01 - Dátum uverejnenia: 15/09/2016 - Dátum uzávierky: 13/10/2016

Vedúci oddelenia pre rozpočtové a strategické plánovanie

Temporary Agent Značka CDT-AD8-2016/01 - Dátum uverejnenia: 19/08/2016 - Dátum uzávierky: 16/09/2016

sekretárka

Temporary Agent Značka CDT-AST/SC2/2015/03 - Dátum uverejnenia: 11/01/2016 - Dátum uzávierky: 08/02/2016