PREKLADATEĽ DO ESTÓNČINY

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2017/04 - Dátum uverejnenia: 15/12/2017 - Dátum uzávierky: 24/01/2018

Technickí pracovníci podpory prekladu

Contract Agent Značka CDT-ACII-2017/01 - Dátum uverejnenia: 22/11/2017 - Dátum uzávierky: 21/12/2017

ADMINISTRÁTOR PRE STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A KVALITU

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2017/03 - Dátum uverejnenia: 31/10/2017 - Dátum uzávierky: 30/11/2017

Finance Assistant AST3-AST5 (Inter-Agency Mobility)

Inter-Agency Mobility Značka CDT/IAM/AST/17/01 - Dátum uverejnenia: 06/10/2017 - Dátum uzávierky: 07/11/2017

Vacancy notice No CDT/02/2017 – Direction (AST4-AST9) (deadline extended)

Official Značka CDT/02/2017 - Dátum uverejnenia: 21/09/2017 - Dátum uzávierky: 15/11/2017

Notice of internal competition – Administrator Finance (AD5)

Internal competition Značka CDT/CI/2017/01 - Dátum uverejnenia: 18/05/2017 - Dátum uzávierky: 26/06/2017

NEMECKÝ PREKLADATEĽ

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2017/02 - Dátum uverejnenia: 25/04/2017 - Dátum uzávierky: 29/05/2017

ADMINISTRÁTOR

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2017/01 - Dátum uverejnenia: 21/04/2017 - Dátum uzávierky: 23/05/2017