Internal competition - Head of IT Infrastructure

Internal competition Značka CDT-CI-2021/06 - Dátum uverejnenia: 15/10/2021 - Dátum uzávierky: 12/11/2021 Luxembourg

Project Support Officer (AD5)

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2021-03 - Dátum uverejnenia: 14/10/2021 - Dátum uzávierky: 12/11/2021 Luxembourg

Internal publication - Assistant to the Director (AD5-AD12)

Internal publication Značka CDT-09-2021 - Dátum uverejnenia: 13/10/2021 - Dátum uzávierky: 27/10/2021 Luxembourg

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.