Ide o prekladateľskú službu, pri ktorej korektori zlepšujú kvalitu výstupu zo strojového prekladu. Služba zahŕňa jazykovú úpravu, úpravu a/alebo opravu výstupov zo strojového prekladu, ak konečný text nie je určený na uverejnenie a slúži najmä na stručné zhrnutie podstaty textu, t. j. na pretlmočenie základného významu bez toho, aby text musel byť nevyhnutne dokonalý v cieľovom jazyku. Výstup tvorí zrozumiteľný text, v ktorom neboli omylom vynechané žiadne dôležité informácie ani pridané žiadne nesprávne informácie.