Image
CdT Management Board

 

Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Každodenné činnosti vykonávajú zamestnanci v Luxemburgu pod dohľadom riaditeľky prekladateľského strediska.

V správnej rade prekladateľského strediska majú svoje zastúpenie členské štáty EÚ, Európska komisia a väčšina jeho klientov. Táto správna rada je zložená z riadnych členov a náhradníkov:

Pri vymenovaní do správnej rady musia jej členovia predložiť vyhlásenie o konflikte záujmov v súlade s politikou prekladateľského strediska v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov. Účelom tohto vyhlásenia je identifikovať všetky možné či skutočné konflikty záujmov ktoréhokoľvek člena v súvislosti s jeho členstvom v správnej rade a umožniť, aby prekladateľské stredisko mohlo v prípade potreby prijať primerané opatrenia.

Na nahliadnutie do vyhlásení o konflikte záujmov a životopisov členov správnej rady použite toto vyhľadávacie rozhranie:

Európska komisia

Christos Ellinides
Riadny člen
Marcus Angioni
Náhradník

Európsky parlament

Valter Mavrič
Riadny člen
Véronique Rosenkranz
Náhradník

Rada Európskej únie

Katelijn Serlet
Riadny člen
Andreea Ivanescu
Náhradník

Súdny dvor Európskej únie

Thierry Lefèvre
Riadny člen
Jurga Haenel
Náhradník

Európska centrálna banka

Rossana Villani
Riadny člen

Európsky dvor audítorov

Pilar Calvo Fuentes
Riadny člen
Pawel Szuba
Náhradník

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Anna Redstedt
Riadny člen
Florence Melaerts
Náhradník

Európsky výbor regiónov

Ineta Strautina
Riadny člen
Elena Bravo Casado
Náhradník

Európska investičná banka

Maria Bühler
Riadny člen
Thierry Fontenelle
Náhradník

Európsky ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Riadny člen
Alessandro Del Bon
Náhradník

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Niall McHale
Riadny člen
Rieke Arndt
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Nicole Romain
Riadny člen
Michail Beis
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Patrick Hamilton
Riadny člen

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Juhan Lepassaar
Riadny člen

Európska obranná agentúra

Gianluca Serra
Riadny člen
David Peers
Náhradník

Európska agentúra pre lieky

Alexios Skarlatos
Riadny člen
Monica Buch Garcia
Náhradník

Európska chemická agentúra

Shay O’Malley
Riadny člen
John Wickham
Náhradník

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Guillaume de Roquigny-Iragne
Riadny člen
Miguel Pereira
Náhradník

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Andrew Smith
Riadny člen
Mónika Azaola
Náhradník

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Dominika Lempicka-Fichter
Riadny člen
Steven Dunlop
Náhradník

Európska environmentálna agentúra

Katja Rosenbohm
Riadny člen
Gülcin Karadeniz
Náhradník

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Marcus Angioni
Riadny člen

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Marcus Angioni
Riadny člen

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Marcus Angioni
Riadny člen

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

Marcus Angioni
Riadny člen

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Christos Ellinides
Riadny člen
Marcus Angioni
Náhradník

Európska výkonná agentúra pre výskum

Marcus Angioni
Riadny člen

Železničná agentúra Európskej únie

Anna Gigantino
Riadny člen
Salvatore Ricotta
Náhradník

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

James Ramsey
Riadny člen
Alessandra Fantini
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre azyl

Anis Cassar
Riadny člen
Chiara Petrolito
Náhradník

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Karen Aimard
Riadny člen
Antje Daume
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Roeland Woldhuis
Riadny člen
Maria Molina-Sierra
Náhradník

Spoločný podnik pre európske železnice

Carlo M. Borghini
Riadny člen
Vincent Declerfayt
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Eszter Karoliny
Riadny člen

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Sofia Sakali
Riadny člen
Cécile Beelaerts
Náhradník

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Mary McCaughey
Riadny člen
Ciara Burbridge
Náhradník

Európsky inovačný a technologický inštitút

Tzvetan Zafirov
Riadny člen

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Jane Shreckengost
Riadny člen

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Rosemary de Sousa
Riadny člen
Marie-Christine Ashby
Náhradník

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Francesco Mattina
Riadny člen

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Andrea di Carlo
Riadny člen
Inge Buffolo
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Dietrich Neumann
Riadny člen
Thibault de Maignas
Náhradník

Európska prokuratúra

Olivier Ramsayer
Riadny člen
Gianluca Dianese
Náhradník

Belgicko

Andy Detaille
Riadny člen
Bernard Latour
Náhradník

Chorvátsko

Marija Kaluđer
Riadny člen
Tatjana Pantić Mikulić
Náhradník

Cyprus

Natassa Avraamides-Haratsi
Riadny člen
Demetris Hasikos
Náhradník

Dánsko

Nadja Schou Lauridsen
Riadny člen
Kian Rohrmann Vandsted
Náhradník

Estónsko

Mari Peetris
Riadny člen

Fínsko

Panu Kukkonen
Riadny člen
Vesa Kulmala
Náhradník

Francúzsko

Natacha Ficarelli
Riadny člen
Quentin Jalla
Náhradník

Grécko

Antonios Papadopoulos
Riadny člen
Styliani Kromlidou
Náhradník

Holandsko

Wolfram Metz
Riadny člen
Teresa Morris-Drew
Náhradník

Írsko

Philip Grant
Riadny člen
Michael Williams
Náhradník

Litva

Andrius Pauga
Riadny člen
Aleksas Dambrauskas
Náhradník

Lotyšsko

Māris Baltiņš
Riadny člen
Arturs Krastiņš
Náhradník

Luxembursko

Jean Olinger
Riadny člen
Nicola Schreiner
Náhradník

Maďarsko

Endre Gáspár
Riadny člen

Malta

Donatienne Spiteri
Náhradník

Nemecko

Matthias Gruber
Riadny člen
Roland Schmieger
Náhradník

Poľsko

Justyna Cichowska
Náhradník

Portugalsko

João Pina de Morais
Riadny člen
Filipe Honrado
Náhradník

Rakúsko

Ulrike Köhler
Riadny člen

Rumunsko

Mihai Constandache
Riadny člen

Slovensko

Roman Suchý
Riadny člen

Slovinsko

Boštjan Zupančič
Riadny člen
Jana Zidar Forte
Náhradník

Španielsko

Alicia Cocero
Riadny člen
Carlos Moreno
Náhradník

Švédsko

Jeffrey Ganellen
Náhradník

Taliansko

Filippo Ghersini
Riadny člen