Image
CdT Management Board

 

Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Každodenné činnosti vykonávajú zamestnanci v Luxemburgu pod dohľadom riaditeľky prekladateľského strediska.

V správnej rade prekladateľského strediska majú svoje zastúpenie členské štáty EÚ, Európska komisia a väčšina jeho klientov. Táto správna rada je zložená z riadnych členov a náhradníkov:

Pri vymenovaní do správnej rady musia jej členovia predložiť vyhlásenie o konflikte záujmov v súlade s politikou prekladateľského strediska v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov. Účelom tohto vyhlásenia je identifikovať všetky možné či skutočné konflikty záujmov ktoréhokoľvek člena v súvislosti s jeho členstvom v správnej rade a umožniť, aby prekladateľské stredisko mohlo v prípade potreby prijať primerané opatrenia.

Na nahliadnutie do vyhlásení o konflikte záujmov a životopisov členov správnej rady použite toto vyhľadávacie rozhranie:

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Juhan Lepassaar
Riadny člen

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Patrick Hamilton
Riadny člen

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Nicole Romain
Riadny člen
Michail Beis
Náhradník

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Andrew Smith
Riadny člen
Mónika Azaola
Náhradník

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Niall McHale
Riadny člen
Rieke Arndt
Náhradník

Európska agentúra pre lieky

Alexios Skarlatos
Riadny člen
Monica Buch Garcia
Náhradník

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Guillaume de Roquigny-Iragne
Riadny člen
Miguel Pereira
Náhradník

Európska centrálna banka

Rossana Villani
Riadny člen

Európska chemická agentúra

Shay O’Malley
Riadny člen
John Wickham
Náhradník

Európska environmentálna agentúra

Katja Rosenbohm
Riadny člen
Gülcin Karadeniz
Náhradník

Európska investičná banka

Maria Bühler
Riadny člen
Thierry Fontenelle
Náhradník

Európska komisia

Christos Ellinides
Riadny člen
Marcus Angioni
Náhradník

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Steven Dunlop
Náhradník

Európska obranná agentúra

Dimitri Nicolaides
Riadny člen
Bronislava Ouaki
Náhradník

Európsky dvor audítorov

José Ortiz Pintor
Riadny člen
Pawel Szuba
Náhradník

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Anna Redstedt
Riadny člen
Florence Melaerts
Náhradník

Európsky ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Riadny člen
Alessandro Del Bon
Náhradník

Európsky výbor regiónov

Ineta Strautina
Riadny člen
Ani Damyanova
Náhradník

Súdny dvor Európskej únie

Thierry Lefèvre
Riadny člen
Jurga Haenel
Náhradník

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Christos Ellinides
Riadny člen
Marcus Angioni
Náhradník

Európsky parlament

Valter Mavrič
Riadny člen
Véronique Rosenkranz
Náhradník