Osobitné zmluvy pre obstarávania v strednej a nízkej hodnote medzi 15 000 – 144 000 EUR

Informácie uvedené v tejto časti majú poskytnúť ex-ante publicitu pre postupy obstarávania strediska, u ktorých sa predpokladaná hodnota za dodávky a služby pohybuje medzi 15 000,01 – 144 000 EUR.

Súhrn oznámení s ďalšími informáciami o druhu obstarávaní v strednej a nízkej hodnote, ktoré sa začnú, bude zverejnený na tejto stránke najneskôr dva týždne pred začatím.

Môžete vyjadriť svoj záujem zaslaním e-mailu na uvedenú adresu, pričom uveďte meno a kontaktné údaje zainteresovanej strany. Predložením vyjadrenia záujmu nesmiete oznamovať žiadny právny nárok ani vytvoriť legitímne očakávanie pridelenia zákazky.

Spracovanie vašej odpovede do ex-ante správy bude zahŕňať záznam a spracovanie osobných údajov (ako sú vaše meno, adresa a ďalšie kontaktné údaje). Tieto údaje budú spracované v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Na vyžiadanie máte nárok získať prístup k svojim osobným údajom. Podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov sú k dispozícii v osobitnom vyhlásení o ochrane údajov pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s postupmi obstarávania na našom webovom sídle.

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

Všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov možno adresovať prevádzkovateľovi pomocou e-mailovej adresy tenders@cdt.europa.eu a uvedením odkazu na ex-ante správu.

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu