Rezervné zoznamy sú zoznamy uchádzačov, ktorí úspešne prešli výberovým konaním a boli zaradení do užšieho výberu potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.

V prípade potreby Prekladateľské stredisko pre orgány EÚ osloví uchádzačov uvedených v rezervnom zozname.

Rezervný zoznam sa môže poskytnúť aj iným agentúram EÚ, a to v závislosti od ich služobných potrieb.

Uchádzačov upozorňujeme, že zaradenie do rezervného zoznamu ešte nezaručuje prijatie do zamestnania.
 
Ak chcete zistiť, ako dlho je rezervný zoznam platný, kliknite na tento odkaz.