Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Stredisko sídli v Luxemburgu a jeho každodenné fungovanie zabezpečujú zamestnanci pod vedením riaditeľa prekladateľského strediska.