Terminológia

Terminologická práca spočíva vo vypracúvaní komplexných slovníkov, ktoré obsahujú zdrojové a cieľové výrazy, definície, odkazy na zdroj a kontext, komentáre atď., s cieľom importovať tieto informácie do interinštitucionálnej terminologickej databázy IATE (InterAktívna Terminológia pre Európu).

Prečítajte si brožúry:

Zoznamy výrazov

V rámci tejto služby sa prekladajú jednoduché zoznamy výrazov (zvyčajne podstatných mien alebo menných fráz) bez uvedenia definície, zdroja, kontextu, komentára atď.

Revízia zoznamov výrazov

Táto služba zahŕňa kontrolu dvojjazyčného zoznamu výrazov z hľadiska daného účelu, a to tak, že sa cieľové výrazy porovnávajú s výrazmi v zdrojovom jazyku a v prípade potreby sa vykonajú opravy. Ak však prekladateľ počas revízie usúdi, že zoznam výrazov, ktorý sa má revidovať, je potrebné vo významnej miere prepracovať, prekladateľské stredisko môže žiadosť o revíziu zoznamu výrazov odmietnuť a odporučiť klientovi, aby namiesto toho požiadal o preklad zoznamu výrazov.