Predbežný návrh rozpočtu na rok 2025

Rozpočet na rok 2024

Opravný rozpočet č. 2/2023

Opravný rozpočet č. 1/2023

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na rok 2023

Opravný rozpočet č. 1/2022

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet na rok 2022

Opravný rozpočet č. 2/2021

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2017

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2022

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2021

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2020

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2017

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2016

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2015

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2014

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Rozpočet na rok 2020

Budget 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Opravný rozpočet č. 2/2020

Opravný rozpočet č. 2/2019

Opravný rozpočet č. 2/2015

Opravný rozpočet č. 2/2014

Opravný rozpočet č. 2/2013

Opravný rozpočet č 2/2012

Opravný rozpočet č. 1/2020

Opravný rozpočet č. 1/2019

Opravný rozpočet č 1/2016

Opravný rozpočet č.1/2015

Opravný rozpočet č. 1/2014

Opravný rozpočet č. 1/2021

Rozpočet na rok 2019

Opravný rozpočet č. 1/2018

Predbeţný rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Opravný rozpočet č. 1/2017

Predbeţný rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2016

Opravný rozpočet č. 1/2011

Opravný rozpočet č. 1/2010