European Parliament - Directorate-General for Communication

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre preklad

Rada Európskej únie

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Súdny dvor Európskej únie

Európsky dvor audítorov

Európska centrálna banka