Jednotný patentový súd

Európska investičná banka

Európsky ombudsman

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európska škola Luxemburg II

Kancelária generálneho tajomníka európskych škôl