Prevajalski center redno organizira javne razpise za zbiranje ponudb in na številnih področjih sodeluje v medinstitucionalnih razpisih za zbiranje ponudb.

Ker je Prevajalski center v skladu z ustanovno uredbo (Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94) pravna oseba, lahko sklene pogodbena razmerja z zunanjimi ponudniki storitev.

Sklenitev pogodbe je mogoča le po uspešnem dokončanju strogih razpisnih postopkov v skladu s predpisi EU o javnem naročanju.

Zunanji ponudniki storitev, ki želijo oddati ponudbo, se morajo prijaviti na razpis za zbiranje ponudb, ki ga organizira Prevajalski center.

Vse informacije v zvezi z oddajo ponudb so navedene v obvestilih, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, ali na tej spletni strani.

Vendar je treba upoštevati, da se spletišče Prevajalskega centra ne sme šteti kot nadomestilo za uradno objavo razpisa za zbiranje ponudb na spletišču TED, ki je spletna različica Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije, namenjena evropskim javnim naročilom.

Prevajalski center zato v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti glede vsebine spletišča.

Seznam odprtih razpisov (če obstajajo) je naveden spodaj.

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: