Kot je predvideno z ustanovno uredbo, se Prevajalski center odziva na potrebe agencij in drugih organov EU po jezikovnih storitvah. Poleg tega lahko prevzame morebiten prevelik obseg dela institucij EU, ki imajo svoje prevajalske službe. Sporazume o sodelovanju je sklenil z več kot 60 strankami po vsej Evropski uniji, kot je ponazorjeno na spodnjem interaktivnem zemljevidu.

Cilj politike Prevajalskega centra glede strank je doseči njihovo zadovoljstvo z zagotavljanjem kakovostnih jezikovnih storitev, in sicer na podlagi tesnega sodelovanja in izmenjave informacij z njimi.

Stranke so za nas partnerji v prizadevanjih, da se državljanom EU ponudijo točne in razumljive informacije v njihovem jeziku. Zato jih spodbujamo, da nam pošljejo povratne informacije zvezi z opravljenim delom, kot je navedeno v opisu „našega delovnega procesa“.

Filter

Evropa

Rezultati iskanja: 65 strank (ponastavi)
logo partner
Lokacija: The Hague

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL)

logo partner
Lokacija: Vienna

Agencija Evropske unije za temeljne pravice) (FRA)

logo partner
Lokacija: Budapest

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol)

logo partner
Lokacija: Valenciennes

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

logo partner
Lokacija: Ljubljana

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

logo partner
Lokacija: Brussels

Elektronske komponente in sistemi za evropsko Leadership (ECSEL JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Enotni odbor za reševanje (SRB)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Lokacija: Helsinki

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

logo partner
Lokacija: Warsaw

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

logo partner
Lokacija: Vigo

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

logo partner
Lokacija: Copenhaguen

Evropska agencija za okolje (EEA)

logo partner
Lokacija: Tallinn

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

logo partner
Lokacija: Parma

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

logo partner
Lokacija: Bilbao

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

logo partner
Lokacija: Heraklion

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

logo partner
Lokacija: Cologne

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

logo partner
Lokacija: Amsterdam

Evropska agencija za zdravila (EMA)

logo partner
Lokacija: Frankfurt

Evropska centralna banka (ECB)

logo partner
Lokacija: Dublin

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

logo partner
Lokacija: Turin

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Evropska investicijska banka (EIB)

logo partner
Lokacija: Brussels

Evropska komisija – GD EMPL – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (CCE-EMPLOI)

logo partner
Lokacija: Brussels, Luxembourg

Evropska komisija – Generalni direktorat za prevajanje (CCE-DG T)

logo partner
Lokacija: Brussels

Evropska obrambna agencija (EDA)

logo partner
Lokacija: London

Evropski bančni organ (EBA)

logo partner
Lokacija: Stockholm

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

logo partner
Lokacija: Thessaloniki

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC)

logo partner
Lokacija: Vilnius

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

logo partner
Lokacija: Budapest

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

logo partner
Lokacija: Brussels

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS)

logo partner
Lokacija: Paris

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

logo partner
Lokacija: Frankfurt

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Evropski parlament (EP DG Trad)

logo partner
Lokacija: Valetta

Evropski urad za podporo azilu (EASO)

logo partner
Lokacija: Strasbourg

Evropski varuh človekovih pravic (OMBUDSMAN)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Evropsko računsko sodišče (ECA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike (CCE-DG JUST)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (prej: Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost) (EASME)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvajalska agencija za raziskave (REA)

logo partner
Lokacija: Prague

Nadzorni organ za evropski GNSS (GSA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Odbor regij Evropske unije (CDR/CoR)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Pomorski analitični in operacijski center za narkotike (MAOC (N)))

logo partner
Lokacija: Madrid

Satelitski center Evropske unije (SatCen)

logo partner
Lokacija: Brussels

Shift2Rail Joint Undertaking

logo partner
Lokacija: Brussels

Skupno podjetje Čisto nebo (CSJU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Skupno podjetje SESAR (SJU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI JU)

logo partner
Lokacija: Barcelona

Skupno podjetje „Fusion for Energy“ (F4E)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Sodišče Evropske unije (CJEU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Svet Evropske unije (COUNCIL)

logo partner
Lokacija: Alicante

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

logo partner
Lokacija: Brussels

Urad generalnega sekretarja Evropskih šol (EURSC)

logo partner
Lokacija: Riga

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

logo partner
Lokacija: Angers

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

logo partner
Lokacija: The Hague

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST)