Kot je predvideno z ustanovno uredbo, se Prevajalski center odziva na potrebe agencij in drugih organov EU po jezikovnih storitvah. Poleg tega lahko prevzame morebiten prevelik obseg dela institucij EU, ki imajo svoje prevajalske službe. Sporazume o sodelovanju je sklenil z več kot 60 strankami po vsej Evropski uniji, kot je ponazorjeno na spodnjem interaktivnem zemljevidu.

Cilj politike Prevajalskega centra glede strank je doseči njihovo zadovoljstvo z zagotavljanjem kakovostnih jezikovnih storitev, in sicer na podlagi tesnega sodelovanja in izmenjave informacij z njimi.

Stranke so za nas partnerji v prizadevanjih, da se državljanom EU ponudijo točne in razumljive informacije v njihovem jeziku. Zato jih spodbujamo, da nam pošljejo povratne informacije zvezi z opravljenim delom, kot je navedeno v opisu „našega delovnega procesa“.

Filter

Evropa

Rezultati iskanja: 72 strank (ponastavi)
logo partner

Agencija Evropske unije za evropsko pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Location: The Hague
logo partner

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Location: Tallinn
logo partner

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Location: The Hague
logo partner

Agencija Evropske unije za temeljne pravice)

Location: Vienna
logo partner

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Location: Budapest
logo partner

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

Location: Cologne
logo partner

Agencija Evropske unije za železnice

Location: Valenciennes
logo partner

Agencija za podporo BEREC-u

Location: Riga
logo partner

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Location: Ljubljana
logo partner

Enotni odbor za reševanje

Location: Brussels
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Agencija Evropske unije za azil

Location:
logo partner

Evropska agencija za kemikalije

Location: Helsinki
logo partner

Evropska agencija za kibernetsko varnost

Location: Heraklion
logo partner

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Location: Warsaw
logo partner

Evropska agencija za nadzor ribištva

Location: Vigo
logo partner

Evropska agencija za okolje

Location: Copenhaguen
logo partner

Evropska agencija za pomorsko varnost

Location: Lisbon
logo partner

Evropska agencija za varnost hrane

Location: Parma
logo partner

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Location: Bilbao
logo partner

Evropska agencija za zdravila

Location: Amsterdam
logo partner

Evropska centralna banka

Location: Frankfurt
logo partner

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Location: Dublin
logo partner

Evropska fundacija za usposabljanje

Location: Turin
logo partner

Evropska investicijska banka

Location: Luxembourg
logo partner

Evropska obrambna agencija

Location: Brussels
logo partner

Evropska šola - Luxembourg II

Location: Luxembourg
logo partner

Evropski azilni podporni urad

Location: Valetta
logo partner

Evropski bančni organ

Location:
logo partner

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Location: Stockholm
logo partner

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Location: Thessaloniki
logo partner

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Location: Lisbon
logo partner

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Location: Brussels
logo partner

Evropski inštitut za enakost spolov

Location: Vilnius
logo partner

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Location: Budapest
logo partner

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Location: Brussels
logo partner

Evropski odbor regij

Location: Brussels
logo partner

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Location: Paris
logo partner

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Location: Frankfurt
logo partner

Evropski parlament - Generalni direktorat za prevajanje

Location: Luxembourg
logo partner

Evropski varuh človekovih pravic

Location: Strasbourg
logo partner

Evropsko računsko sodišče

Location: Luxembourg
logo partner

Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Location: Brussels
logo partner

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Location: Brussels
logo partner

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Location: Brussels
logo partner

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Location: Brussels
logo partner

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (prej: Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost)

Location: Brussels
logo partner

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Location: Luxembourg
logo partner

Izvajalska agencija za raziskave

Location: Brussels
logo partner

Nadzorni organ za evropski GNSS

Location: Prague
logo partner

Pomorski analitični in operacijski center

Location: Lisbon
logo partner

Satelitski center Evropske unije

Location: Madrid
logo partner

Skupno podjetje Čisto nebo 2

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj)

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje Fuzija za energijo

Location: Barcelona
logo partner

Skupno podjetje SESAR

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

Location: Brussels
logo partner

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

Location: Brussels
logo partner

Sodišče Evropske unije

Location: Luxembourg
logo partner

Svet Evropske unije

Location: Brussels
logo partner

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Location: Alicante
logo partner

Urad generalnega sekretarja Evropskih šol

Location: Brussels
logo partner

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Location: Angers
logo partner

Европейска комисия — Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

Location: Brussels