Lektoriranje izhodiščnih besedil

Lektoriranje je opredeljeno kot jezikovni pregled besedila, da se zagotovi, da so uporabljena ločila, slovnica in črkovanje v skladu s pravili izhodiščnega jezika. Lektor popravi slovnične napake, napačno rabo ločil in nepravilno črkovanje. Kjer lektor meni, da bi lahko izboljšali jezikovno kakovost besedila v smislu jasnosti in razumljivosti, bo k zadevnemu besedilu dodal opombo in predlagal izboljšavo. Od lektorjev se ne pričakuje, da opazijo ali popravijo kakršnekoli napake ali težave, ki so povezane z vsebino besedila. V primeru, da lektor opazi morebitne težave z vsebino, jih bo v besedilu označil. Od naročnika je odvisno, ali bo upošteval opombe in ustrezno ukrepal. Lektor ne rešuje morebitnih težav s formatiranjem ali postavitvijo besedila.