Podnaslavljanje

Ta storitev zajema besedilni prikaz govorjenega jezika v videoposnetku na način, ki omogoča prikaz besedila na zaslonu. Storitev lahko vključuje sinhronizacijo podnaslovov in videoposnetka (t.i. „spotting“). Zagotovijo se lahko podnaslovi zgolj v izhodiščnem jeziku videoposnetka ali v enem ali več drugih jezikih. Storitev vključuje tudi časovno kodiranje, ki določa, kdaj točno bo podnaslov prikazan in kako dolgo bo viden na zaslonu.