Pregledovanje prevodov

Pregledovanje prevodov je preverjanje, ali prevod ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjata izhodiščno in ciljno besedilo ter popravi, kar je potrebno. Prevajalski center nudi storitev pregledovanja prevedenih dokumentov. V primeru, da med pregledom notranji prevajalec ugotovi, da besedilo, ki se pregleduje, zahteva preveč popravkov, lahko Prevajalski center pregled zavrne in naročniku predlaga, naj raje vloži zahtevo za prevod.