Terminologija

Terminološko delo zajema pripravo celovitih glosarjev z izhodiščnimi in ciljnimi izrazi, opredelitvami, viri, primeri sobesedila, opombami itd.