Kako se prijavim na delovno mesto v Prevajalskem centru?

Prevajalski center na splošno za večino svojih dejavnosti potrebuje visokousposobljeno osebje s posebnimi znanji in izkušnjami, zlasti na področjih, povezanih z njegovo osrednjo dejavnostjo, prevajanjem.

Ustrezne informacije o tem so na voljo pod zavihkom Trenutni razpisi za prosta delovna mesta na njegovem spletišču.

Prosta delovna mesta so lahko objavljena kot notranji ali zunanji razpisi.

Kako se prijavim na delovno mesto začasnega uslužbenca?

Prevajalski center zaposluje začasne uslužbence dolgoročno za opravljanje nalog trajne narave.

Izvedbene določbe podrobno določajo vse obveznosti in odgovornosti Prevajalskega centra in izbirnih komisij v zvezi z izbirnimi postopki, ne glede na to, ali jih Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira v celoti ali deloma.

Kliknite tukaj za več informacij o sistemu spletnih prijav na prosta delovna mesta.

Ali se lahko prijavim na delovno mesto kot uradnik?

Natečaji za uradnike morajo izpolnjevati določbe Priloge III h kadrovskim predpisom.

Enota za kadrovske zadeve uporablja priročnik za izbirne komisije in odbore, ki vsebuje povzetek vseh ustreznih načel in praks, njegov namen pa je usmerjati izbirne komisije pri njihovem delu in sprejemanju odločitev.

Prevajalski center je za oblikovanje rezervnih seznamov, s katerih lahko izbira kandidate za zaposlitev, do sedaj organiziral notranje izbirne natečaje za splošne ali posebne profile.

Na tovrstnih natečajih lahko sodelujejo samo tisti, ki so že zaposleni v Prevajalskem centru.

Kako se prijavim na delovno mesto pogodbenega uslužbenca?

Politika Prevajalskega centra je, da zaposluje pogodbene uslužbence:

  • za okrepitev zmogljivosti v podporo dejavnostim pri časovno omejenih projektih;
  • za nadomeščanje uradnikov/začasnih uslužbencev (v skupinah upravnih uslužbencev (AD) ali strokovno-tehničnih uslužbencev (AST)), ki so odsotni zaradi porodniškega, bolniškega, starševskega ali družinskega dopusta ali ki delajo s skrajšanim delovnim časom.