Za enega največjih dosežkov tega medinstitucionalnega sodelovanja velja projekt IATE (Interaktivna terminologija za Evropo), ki ga je leta 1999 vzpostavil Prevajalski center. IATE je največja terminološka zbirka podatkov na svetu in vsebuje več kot osem milijonov izrazov v 24 uradnih jezikih EU; leta 2016 je bilo v različici za javnost evidentiranih več kot 36 milijonov poizvedb, v različici za notranjo uporabo (ki je na voljo samo uslužbencem EU) pa jih je bilo evidentiranih 18 milijonov.

Zbirka je od leta 2007 dostopna širši javnosti in združuje terminološke vire vseh prevajalskih služb EU. Prevajalski center je odgovoren za tehnične vidike projekta v imenu naslednjih partnerjev: prevajalskih služb Evropske komisije, Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora/Odbora regij, Generalnega direktorata za tolmačenje Evropskega parlamenta, Generalnega direktorata Evropske komisije za tolmačenje (SCIC), Evropskega sodišča, Evropske investicijske banke, Urada za publikacije in Evropske centralne banke. Skoraj vse te institucije so imele pred začetkom projekta svojo terminološko zbirko, danes pa so vse terminološke zbirke prevajalskih služb institucij in organov EU združene v enotno skupno terminološko zbirko IATE.