Prevajalski center išče zunanje ponudnike jezikovnih storitev izključno prek uradnih razpisnih postopkov, ki so objavljeni na portalu TED za elektronska javna naročila in na njegovem spletišču. Zelo izjemoma (zlasti predvsem za neobičajna področja in/ali jezikovne kombinacije) pa se različne jezikovne storitve oddajo v zunanje izvajanje na podlagi postopka s pogajanji (posebne pogodbe), če izpolnjujete naslednja pogoja:

1.    Imate sedež v državi članici EU ali 
2.    Ste državljan EU, ki živi v državi nečlanici EU, in delate kot pogodbeni sodelavec (agencije s sedežem zunaj EU ne spadajo v to kategorijo).

Če izpolnjujete zgoraj navedena merila in ponujate storitve prevajanja, lektoriranja (enojezičnega jezikovnega pregleda izvirnika, ki ga je napisal nematerni govorec), naknadnega jezikovnega urejanja besedil (popolnega in hitrega pregledovanja strojnih prevodov), podnaslavljanja ali transkripcije iz uradnih jezikov EU in vanje ter bi radi z nami izjemoma sodelovali na podlagi postopkov s pogajanji (posebnih pogodb), vas prosimo, da:

1.    čim bolj natančno izpolnite ta obrazec in
2.    ga skupaj s svojim življenjepisom pošljite po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Jeziki, ki niso uradni jeziki EU
Prevajalski center išče tudi jezikovne ponudnike, ki so sposobni prevajati v jezikovnih parih iz uradnih jezikov EU v jezike, ki se v EU ne uporabljajo (vključno z regionalnimi in manjšinskimi jeziki), ali med jeziki, ki niso uradni jeziki EU (npr. iz kitajščine v japonščino). Zato državljane EU in ponudnike jezikovnih storitev tovrstnih jezikovnih kombinacij vabimo k sodelovanju ob upoštevanju zgoraj navedenega postopka (1. in 2. točka).

 

Potrdilo o prejemu
Ko boste poslali spontano prijavo, vam bomo poslali potrdilo o prejemu. Če bodo vaš življenjepis in dokumenti izpolnjevali pogoje, vas bomo prosili za dodatno potrebno dokumentacijo.

Opozarjamo vas, da vpis v podatkovno zbirko Prevajalskega centra za postopke s pogajanji ne pomeni, da je ta dolžan storitve dodeliti podjetjem ali posameznikom, zabeleženim v podatkovni zbirki, zato še enkrat poudarjamo, da sam vpis v podatkovno zbirko ni jamstvo za dodelitev dela.

 

Varstvo podatkov 
Osebni podatki, ki jih navedete v poslanem življenjepisu in izpolnjenem obrazcu, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Prevajalski center bo te podatke obdelal izključno za analizo vaše prijave, da se ponudniki jezikovnih storitev zabeležijo v podatkovni zbirki. Obrazce bo hranil največ 12 mesecev po prejemu in jih bo po tem datumu uničil/izbrisal.

Če potrebujete več informacij o obdelavi svojih osebnih podatkov, se obrnite na Prevajalski center (freelance-database@cdt.europa.eu) ali njegovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection@cdt.europa.eu).