Prevajalski center lahko kot agencija Evropske unije objavi razpise za zbiranje ponudb in začne postopke s pogajanji za naročilo blaga ali storitev pri zunanjih ponudnikih. Pri tem mora upoštevati določbe finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in ustrezne direktive v zvezi z oddajo javnih naročil.

Zainteresirane zunanje ponudnike vabimo, da redno obiskujejo spletišče Prevajalskega centra in preverjajo medinstitucionalno podatkovno zbirko TED (dnevna elektronska javna naročila), da bodo seznanjeni z objavami razpisov za zbiranje ponudb in postopkov s pogajanji.