Image
CdT Management Board

 

Prevajalski center upravlja upravni odbor. Vsakodnevne dejavnosti Prevajalskega centra opravljajo uslužbenci, ki delajo v Luksemburgu, nadzira pa jih direktor.

Države članice EU, Evropska komisija in večina strank Prevajalskega centra so zastopane v upravnem odboru centra, ki ga sestavljajo polnopravni in nadomestni člani:

Člani upravnega odbora morajo ob imenovanju v skladu s politiko Prevajalskega centra o preprečevanju in obvladovanju nasprotja interesov predložiti izjavo o interesih. Izjava je namenjena ugotavljanju morebitnih ali dejanskih nasprotij interesov vseh članov v zvezi z njihovim članstvom v upravnem odboru, na podlagi česar lahko Prevajalski center po potrebi sprejme ustrezne ukrepe.

Za vpogled v izjave o interesih in življenjepise članov upravnega odbora uporabite spodnji vmesnik za poizvedovanje:

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost

Juhan Lepassaar
Polnopravni član

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Nicole Romain
Polnopravni član
Michail Beis
Nadomestni član

Agencija Evropske unije za vesoljski program

Patrick Hamilton
Polnopravni član

Evropska agencija za kemikalije

Shay O’Malley
Polnopravni član
John Wickham
Nadomestni član

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Guillaume de Roquigny-Iragne
Polnopravni član
Miguel Pereira
Nadomestni član

Evropska agencija za nadzor ribištva

Niall McHale
Polnopravni član
Rieke Arndt
Nadomestni član

Evropska agencija za okolje

Katja Rosenbohm
Polnopravni član
Gülcin Karadeniz
Nadomestni član

Evropska agencija za pomorsko varnost

Steven Dunlop
Nadomestni član

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Andrew Smith
Polnopravni član
Mónika Azaola
Nadomestni član

Evropska agencija za zdravila

Alexios Skarlatos
Polnopravni član
Monica Buch Garcia
Nadomestni član

Evropska centralna banka

Rossana Villani
Polnopravni član

Evropska investicijska banka

Maria Bühler
Polnopravni član
Thierry Fontenelle
Nadomestni član

Evropska komisija

Christos Ellinides
Polnopravni član
Marcus Angioni
Nadomestni član

Evropska obrambna agencija

Dimitri Nicolaides
Polnopravni član
Bronislava Ouaki
Nadomestni član

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Anna Redstedt
Polnopravni član
Florence Melaerts
Nadomestni član

Evropski odbor regij

Ineta Strautina
Polnopravni član
Ani Damyanova
Nadomestni član

Evropski varuh človekovih pravic

Marie-Pierre Darchy
Polnopravni član
Alessandro Del Bon
Nadomestni član

Evropsko računsko sodišče

José Ortiz Pintor
Polnopravni član
Pawel Szuba
Nadomestni član

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Christos Ellinides
Polnopravni član
Marcus Angioni
Nadomestni član

Sodišče Evropske unije

Thierry Lefèvre
Polnopravni član
Jurga Haenel
Nadomestni član

Evropski parlament

Valter Mavrič
Polnopravni član
Véronique Rosenkranz
Nadomestni član