Prevajalski center je trdno prepričan, da sta za trajnostno kakovost potrebna načrtovanje in organizacija na vodstveni ravni, zato je sprejel vrsto ukrepov, ki jih je treba izvesti pred in med prevajanjem ter po njem.

Ti ukrepi so razdeljeni na tri področja: i) osnovni pogoji za kakovost, ki ustvarjajo ustrezne pogoje za visokokakovostne prevode, ii) preverjanje kakovosti, ki se izvaja med samim prevajalskim procesom, in iii) merjenje kakovosti, ki Prevajalskemu centru omogoča, da sčasoma izboljša kakovost prevodov.

POGOJI ZA KAKOVOST

Ključni vidik na tem področju so stroga merila pri izboru in zaposlovanju prevajalcev. Prevajalski center izbira in zaposluje prevajalce na podlagi dveh splošnih izvedbenih določb o zaposlovanju začasnih in pogodbenih uslužbencev.

Poleg tega zelo skrbno opredeljuje merila za postopke oddaje javnih naročil zunanjim ponudnikom tako, da so okvirne pogodbe za prevajanje sklenjene z najboljšimi zunanjimi prevajalci.

PREVERJANJE KAKOVOSTI

Jezikoslovci v Prevajalskem centru sistematično preverijo in pregledajo prevode, ki jih opravijo zunanji prevajalci. Poleg izboljšave samega dokumenta pred njegovo oddajo stranki se s tem preverjanjem nenehno izboljšuje kakovost dela zunanjih prevajalcev med trajanjem okvirnih pogodb. Postopek ponovnega razvrščanja zunanjih prevajalcev zagotavlja, da se ti razvrstijo na lestvici navzgor ali navzdol glede na kakovost njihovega dela, kar pomeni, da tisti z boljšimi ocenami sčasoma napredujejo proti vrhu seznama zunanjih prevajalcev. Za vsak dokument se izpolni ocenjevalni list, ki ne vsebuje le splošne ocene kakovosti prevoda, ampak po potrebi tudi natančne podatke o vrstah prisotnih napak. Notranji pregledovalci besedil po potrebi pripravijo tudi povratne informacije za zunanje prevajalce ter jim popravljeno besedilo, kadar je to primerno, pošljejo, da lahko ti popravke upoštevajo pri prihodnjih prevodih.

Vse prevode, ki jih opravijo zaposleni prevajalci, navzkrižno pregledajo sodelavci iz iste jezikovne skupine v skladu z načelom štirih oči in merili, določenimi v priročniku za zagotavljanje kakovosti prevodov.

Poleg teh preverjanj kakovosti pred oddajo dokumenta stranki je Prevajalski center leta 2010 uvedel tudi naknadno preverjanje kakovosti, ki se opravlja na podlagi naključnega vzorca, pri čemer prevode, ki jih opravijo zaposleni prevajalci, ocenijo zunanji strokovnjaki.

MERJENJE KAKOVOSTI

Prevajalski center uporablja številna orodja za zagotavljanje in merjenje kakovosti in zadovoljstva strank, pri čemer je najpomembnejši obrazec o zadovoljstvu strank (CSF). To strankam, ki uporabljajo portal Prevajalskega centra za stranke, omogoča, da  lahko pošljejo pozitivne ali negativne povratne informacije o katerem koli dokumentu, Prevajalski center pa se lahko hkrati seznani z željami stranke in odpravi ponavljajoče se težave. Na vse povratne informacije stranke, ki jih prejme za posamezne dokumente, odgovori in pripombe pregleda na operativni ravni, da oceni, ali se lahko sprejmejo obsežnejši ukrepi za zagotavljanje kakovosti in izpolnitev zahtev stranke.

Prevajalski center izvaja tudi redne ankete med strankami, s katerimi meri dolgoročno zadovoljstvo uporabnikov in določa področja, na katerih so potrebne izboljšave z vidika jezikovne kakovosti in kakovosti njegovih storitev kot celote. Takšne ankete so koristne za opredelitev dojemanja strank o prednostih in slabostih Prevajalskega centra ter za pregled stanja o tem, kako uspešen je na splošno pri upoštevanju rokov, kakovosti, odzivnosti na težave in razumevanju posebnih poslovnih potreb in okolja strank.