VEČ KOT 25 LET PREDANI VEČJEZIČNOSTI

Prevajalski center za organe Evropske unije je agencija Evropske unije. Ustanovljen je bil leta 1994 v Luxembourgu, njegova glavna naloga pa je zagotavljanje prevajalskih in sorodnih jezikovnih storitev drugim decentraliziranim agencijam EU. Pomaga lahko tudi tistim institucijam in organom EU, ki imajo svoje prevajalske službe, v času največje delovne obremenitve ali pri posebnih projektih. Prevajalski center skupaj prevaja za 70 strank. Ob koncu leta 2020 je bilo v njem zaposlenih 220 oseb, vključno z uradniki, začasnimi uslužbenci in pogodbenimi uslužbenci.

Obseg njegovega poslovanja stalno raste, sočasno s povečevanjem števila uradnih jezikov EU in zelo specializiranih strank. V teh letih je pridobil bogate izkušnje, kako zadovoljiti posebne potrebe svojih strank, ki se med drugim nanašajo na različne vrste storitev, oblike datotek, roke, strokovna področja ali številne zahtevane jezikovne kombinacije (približno 750).

Drugo poslanstvo Prevajalskega centra je doprinesti k medinstitucionalnemu sodelovanju na ravni EU z racionalizacijo delovnih metod in doseganjem svetovne ekonomije obsega. Od leta 2003 dalje je v imenu svojih institucionalnih partnerjev zadolžen tudi za razvoj in upravljanje medinstitucionalne terminološke zbirke IATE.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Svet Evropske Unije 28 novembra 1994 sprejme Uredbo (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra.

1995
 
Prvi predsednik upravnega odbora
Edouard Brackeniers 
oktober 1995–december 1996
Leta 1995 je sprejeta sprememba ustanovne uredbe, s katero se poveča portfelj strank, Prevajalski center pa dobi vlogo v medinstitucionalnem sodelovanju.
Prvi direktor Prevajalskega centra
Francisco De Vicente 
oktober 1995–januar 2005

11

uradnih jezikov EU

20 000

prevedenih strani

7

strank

 
1997
Drugi predsednik upravnega odbora
Colette Flesch 
januar 1997–junij 1999
Prevajalski center se iz središča mesta Luxembourg preseli v prostore Nouvel Hémicycle luksemburškega predela Kirchberg, kjer se nahaja večina institucij EU.
1998
 

200 000

prevedenih strani

12

strank

Tretji predsednik upravnega odbora
Brian McCluskey 
julij 1999–junij 2002
 
1999
 
Tretji predsednik upravnega odbora
Brian McCluskey 
julij 1999–junij 2002
2001
 
Uvede se sistem Flosys, najsodobnejše informacijsko orodje, ki ga je razvil Prevajalski center in prek katerega poteka celoten prevajalski proces, od trenutka, ko stranka pošlje dokument, do oddaje prevedenih različic.
Prevajalski center vzpostavi sistem Nemo za upravljanje prevajalskega procesa blagovnih znamk Skupnosti.
 
 
2002
Četrti predsednik upravnega odbora
Michel Vanden Abeele 
julij 2002–junij 2003

1 000 000

prevedenih strani

2003
 
Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) potrdi, da je Prevajalski center „zavezan k odličnosti v Evropi“.
Prevajalski center je imenovan za nosilca in vodjo projekta zbirke IATE (Interaktivna terminologija za Evropo), skupne terminološke zbirke podatkov za vse institucije/organe Evropske unije.
 
 
2004
Peti predsednik upravnega odbora
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
januar 2004–april 2010

20

uradnih jezikov EU

 
Širitev EU leta 2004 ali tako imenovani „veliki pok“, ko se skoraj dvakratno poveča število jezikov EU (z 11 na 20), označuje začetek novega obdobja za Prevajalski center.
2005
 
Vršilka dolžnosti direktorja
Marie-Anne Fernández Suárez 
januar 2005–april 2006
Prevajalski center ob 10. obletnici ustanovitve organizira konferenco na temo „Večjezičnost za vsako ceno“.
 
 
2006
 
Druga direktorica Prevajalskega centra
Gailė Dagilienė 
maj 2006–oktober 2013 
2007
 
Prevajalski center v svoj portfelj doda nove uradne jezike EU, ko se Evropski uniji pridružita Bolgarija in Romunija, irščina pa postane uradni jezik EU, čeprav z določenim odstopanjem.
Medinstitucionalna terminološka zbirka EU IATE postane dostopna splošni javnosti.
Obisk evropskega komisarja za večjezičnost Leonarda Orbana

23

uradnih jezikov EU

 
2010
 
Prevajalski center ob 15. obletnici ustanovitve organizira konferenco z naslovom „Jezik Evrope. Prevajanje za EU“.
Za upravljanje prevajalskega procesa blagovnih znamk Skupnosti sistem Nemo nadomesti z orodjem Tr@Mark.
2011
 
Prevajalski center omogoči delovanje podatkovne zbirke ECHA-term, spletne večjezične terminološke zbirke, ki jo je razvila Evropska agencija za kemikalije.
Šesti predsednik upravnega odbora
Rytis Martikonis 
februar 2011–februar 2022
 
2013

8 000 000

prevedenih strani

24

uradnih jezikov EU,
zdaj vključno s hrvaščino

Vršilka dolžnosti direktorja
Marie-Anne Fernández Suárez 
oktober 2013–julij 2015 
Prevajalski center se preseli v svoje zdajšnje prostore v stavbi Drosbach v mestu Luxembourg in z Velikim vojvodstvom Luksemburg podpiše sporazum o sedežu.
2015
 
Vršilec dolžnosti direktorja
Benoît Vitale
avgust 2015–december 2015

9 000 000

prevedenih strani

61

strank

 
2016
 
Tretja direktorica Prevajalskega centra
Máire Killoran
januar 2016–december 2018 
Prevajalski center začne uporabljati eCdT, nov prilagojeni sistem za upravljanje prevajalskega procesa, ki nadomesti prejšnji sistem Flosys.
2017
 
Opravljena študija o Prevajalskem centru kot ponudniku skupnih jezikovnih storitev za agencije in organe EU, ki potrdi razlog za njegov obstoj. 
 
 
2018

65

strank

Objava najnovejše različice terminološke zbirke IATE 
Sprejetje strateškega pristopa in dvoletnega načrta za preoblikovanje  
Prevajalski center se z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) dogovori o dvoletnem programu sodelovanja za razvoj novih jezikovnih storitev in optimizacijo osnovnih poslovnih procesov, s čimer naj bi povečali učinkovitost in izboljšali izkušnje strank. 
2019
 

12 800 000

prevedenih strani

68

strank

Vršilec dolžnosti direktorja
Benoît Vitale
januar 2019–januar 2022
Prevajalski center začne izvajati svoj dvoletni načrt za preoblikovanje. 
 
2020
Prevajalski center zaključi izvajanje načrta za preoblikovanje ter uvede nove storitve, postopke in orodja.

13 400 000

prevedenih strani

69

strank

2021
 
 
Prevajalski center ponudi cel sklop novih storitev: samodejno prevajanje, strojno prevajanje po meri, samodejna transkripcija, prevajanje Paste ‘n’ Go, hiter naknaden pregled strojnih prevodov.  
 
2022
Sedmi predsednik upravnega odbora
Christos Ellinides 
marec 2022–danes
Četrta direktorica Prevajalskega centra
Ildikó Horváth
februar 2011–danes

70

strank

2023
 

73

strank

Prevajalski center uvede edinstveno strategijo strojnega prevajanja z več prevajalniki (MEMT).