Prevajanje dokumentov

Prevajanje je prenos pomena iz izhodiščnega v ciljni jezik z namenom izdelave besedila, ki natančno ustreza slovničnim pravilom ciljnega jezika in je v skladu z navodili prevajalskega projekta. „Izhodiščni jezik“ je jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo (tudi „izhodiščno besedilo“), „ciljni jezik“ pa je jezik, v katerega se izhodiščno besedilo prevaja. Dokumenti se predhodno obdelajo, da se ugotovi ponavljajoče se besedilo in olajša ponovna uporaba vsebine iz prevajalskih pomnilnikov (TM) Prevajalskega centra ter da se uporabijo strojni prevajalniki (MT), razen če dokumenti spadajo v katero od naslednjih kategorij:

  • zelo nujni dokumenti;
  • nujni dokumenti v posebnih formatih, ki zahtevajo posebne postopke predhodne obdelave.

Zahtevki za prevode, ki izpolnjujejo določene pogoje za uporabo strojnih prevajalnikov po meri, ki jih uporablja Prevajalski center, se samodejno predhodno obdelajo s temi strojnimi prevajalniki in so obračunani po nižjih cenah zaradi krajšega časa obdelave. Takšne predhodno prevedene dokumente jezikoslovci Prevajalskega centra naknadno v celoti jezikovno uredijo, s čimer se zagotovi, da je končni dokument popolnoma primerljiv dokumentu, pridobljenemu z običajnim postopkom prevajanja (tj. prevodom, ki ga izdela prevajalec s pomočjo prevajalskega pomnilniškega orodja v kombinaciji s strojnim prevajanjem).

Pregledovanje prevodov

Pregledovanje prevodov je preverjanje, ali prevod ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjata izhodiščno in ciljno besedilo ter popravi, kar je potrebno. Prevajalski center nudi pregled prevedenih dokumentov. Če prevajalec med pregledom ugotovi, da prevod, ki se pregleduje, zahteva preveč popravkov, lahko Prevajalski center zahtevo za pregled zavrne in naročniku predlaga, naj raje zahteva prevod.

Prevajanje „Paste ‘n’ Go“

Prevajanje „Paste ‘n’ Go“ (prilepi in prevedi) je prevajalska storitev za besedila do največ štirih strani (6 000 znakov) z možnostmi enostavnega oblikovanja, pri čemer sta priprava za prevajanje in končni tehnični pregled popolnoma avtomatizirana. Namesto da bi stranke naložile datoteke, preprosto prilepijo besedilo, ki ga želijo prevesti, v določeno območje portala za stranke in nato prevedeno besedilo skopirajo v svoje sisteme.

Samodejno prevajanje

To je popolnoma avtomatizirana storitev prevajanja dokumentov, pri kateri se uporablja kombinacija prevajalskih pomnilnikov Prevajalskega centra in strojnih prevajalnikov po meri, pri čemer prevajalci ne nadzorujejo kakovosti in se izhodiščni dokumenti ne pripravljajo za tehnično obdelavo ali oblikovanje.

Hitri pregled nevronskih strojnih prevodov

To je prevajalska storitev, pri kateri pregledovalci naknadno izboljšajo strojne prevode. Storitev zajema jezikovno urejanje, spreminjanje in/ali popravljanje strojnih prevodov, kadar končno besedilo ni namenjeno objavi, ampak predvsem sporočanju „bistva“, tj. ključnega pomena besedila, kar ne zahteva nujno dovršenega prevoda v ciljnem jeziku. Rezultat tega postopka je razumljivo besedilo, v katerem ni pomotoma izpuščena nobena pomembna in dodana nobena napačna informacija.

Spletno prevajanje

Prevajalski center nudi storitve spletnega prevajanja od leta 2015, leta 2017 pa je prejel nagrado varuha človekovih pravic za dobro upravljanje (kategorija: odličnost pri izvajanju storitev, namenjenih državljanom/strankam) za rešitev, ki jo je razvil v sodelovanju z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, za lažje upravljanje večjezičnih spletišč. Od tedaj je storitev znatno izboljšal, saj je povsem prenovil modul za spletno prevajanje spletišč, ki temeljijo na platformi Drupal. Modul, ki zdaj deluje na različicah Drupal 7, 8 in 9, je potrdil Generalni direktorat Evropske komisije za informatiko (DIGIT) in se lahko prenese s platforme Drupal.org.

Prevajanje blagovnih znamk EU, dokumentov Madridskega protokola in registriranih modelov Skupnosti

Prevajanje blagovnih znamk Evropske unije, dokumentov Madridskega protokola in registriranih modelov Skupnosti pomeni prevajanje standardiziranih strokovnih besedil na področju industrijske/intelektualne lastnine, ki vključujejo sezname blaga in storitev, izdelane na podlagi Mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Nicejska klasifikacija) ali Locarnskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji industrijskih modelov (Locarnska klasifikacija) Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

Vnašanje sprememb v prevode

Ta storitev zajema vnašanje sprememb v že prevedeno besedilo. Pri zahtevi za vnos sprememb mora naročnik zagotoviti dokument, ki prikazuje vse spremembe predhodnega besedila, vključno z vstavljenim in izbrisanim besedilom, kakor tudi predhodne jezikovne različice dokumenta, za katerega zahteva vnos sprememb. Prevajalci Prevajalskega centra prevode predelajo v skladu s spremembami, vnesenimi v izvirnik.