Podnaslavljanje je besedilni prikaz govorjenega jezika v videoposnetku na način, ki omogoča prikaz besedila na zaslonu. Storitev lahko vključuje sinhronizacijo podnaslovov in videoposnetka (t. i. „spotting“). Podnaslovi se izdelajo bodisi le v izhodiščnem jeziku videoposnetka bodisi v enem ali več drugih jezikih. Storitev vključuje tudi časovno kodiranje, ki določa, kdaj točno naj se podnaslov prikaže na zaslonu in kako dolgo naj bo viden.